Begraven/cremeren

De keuze voor begraven of cremeren is voor iedereen verschillend. Voor de een is het een gevoel, voor de ander een praktische overweging. Er zijn mensen die kiezen uit geloofsovertuiging voor begraven kiezen of vanwege het feit dat er een gedenkplek is die door iedereen kan worden bezocht. Ook de kosten kunnen van belang zijn bij de keuze voor begraven of cremeren. Een begrafenis is in de meeste gemeentes veel duurder dan een crematie. Zo zijn er kosten voor (het verlengen van) de grafrechten en ontvangen de nabestaanden, tegen het einde van de afgesproken termijn, een brief van de gemeente met het verzoek om bij te betalen voor een eventuele verlenging.

Bij een uitvaart met een crematie kunnen de nabestaanden na een maand (wettelijk bepaalde termijn in Nederland) een urn met de crematie-as van hun dierbare ophalen. De urn kan op een begraafplaats worden bijgezet in het graf van een dierbare of in een urnenkelder/urnenmuur/columbarium worden geplaatst. U kunt de urn natuurlijk ook in huis een plekje geven of een klein deel van de as laten verwerken in een sieraad of in een urntje bewaren.

De kosten voor uw uitvaart zijn voor een groot deel afhankelijk van uw wensen. Meestal zijn de kosten voor een uitvaart met een crematie lager dan voor een uitvaart met een begrafenis, maar belangrijk is te weten welke wensen u heeft. Denkt u bijvoorbeeld aan de keuze voor een eenvoudige of een speciale uitvaartkist, het te verwachten aantal familieleden en belangstellenden, uw wensen ten aanzien van de catering na de crematie of begrafenis, de keuze voor een groot bloemstuk of een enkele roos, uw wens om een condoleance op een bijzondere locatie te laten plaatsvinden, een eventuele rouwadvertentie in een landelijk dagblad. Er is veel mogelijk om uw uitvaart naar uw wens te laten verlopen.