Disclaimer

Uitvaartverzorging Van Dijk doet haar uiterste best om de website regelmatig te actualiseren. Ondanks deze zorg en aandacht bestaat de mogelijkheid dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Uitvaartverzorging Van Dijk is eigenaar van www.vandijkuitvaart.nl inclusief de logo’s, teksten, diverse foto’s, illustraties en ander grafisch materiaal. Uitvaartverzorging Van Dijk heeft getracht alle copyright houders te traceren en te contacten. Mocht u menen rechten te kunnen ontlenen aan enig door ons gebruikt materiaal, dan horen wij graag van u. Uitvaartverzorging Van Dijk is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit onjuistheden, het gebruik van de website, storingen aan of onbereikbaarheid van de webpagina.