Het regelgesprek

In ons eerste, telefonisch contact maken wij met u een afspraak voor een persoonlijk gesprek met een van onze uitvaartbegeleiders bij u thuis, bij ons op kantoor of op een andere gewenste locatie. Tijdens dit 'regelgesprek' bespreekt de uitvaartbegeleider de wensen voor de uitvaart van uw dierbare en legt dan voornamelijk de grote lijnen vast. Hij/zij zal u, ter voorbereiding op het gesprek, vragen om het volgende binnen handbereik te hebben:
 
1. Een geldig identiteitsbewijs van de overledene en van de opdrachtgever van de uitvaart. Dit onder andere in verband met de aangifte van overlijden bij de gemeente.
 
2. Een eventuele wilsbeschikking. Tegenwoordig hebben veel mensen al over hun eigen uitvaart nagedacht of hun uitvaart van tevoren besproken en is er wellicht een wilsbeschikking. Mocht er een wilsbeschikking zijn, dan is het fijn deze bij de hand te hebben.
 
3. Het eigendomsbewijs van het graf: indien de overledene wordt begraven in een bestaand graf, dan is het goed om het eigendomsbewijs van het graf binnen handbereik te hebben, waarop de rechthebbende, het grafnummer en de uitgiftetermijn staan vermeld.
 
4. Eventuele verzekeringspolissen, indien u deze door ons wilt laten afhandelen.
 
Vervolgens zal de uitvaartbegeleider samen met u stap voor stap bespreken voor welke prioriteiten en beslissingen u komt te staan. Wij leggen de datum van de uitvaart vast en regelen alles voor u met de betreffende locaties. De rouwkaart heeft meestal de eerste prioriteit; het zou daarom fijn zijn als u een up-to-date adressenlijst binnen handbereik heeft, zodat de kaart op tijd kan worden verstuurd.