Melden van overlijden

Bij overlijden thuis belt u eerst de (huis)arts
Als uw naaste thuis is overleden, dan belt u eerst de (huis)arts. De arts komt langs om de oorzaak van het overlijden vast te stellen en vult de doktersverklaring in. Als de arts is geweest, dan kunt u ons bellen op 0346-261636, dag en nacht, elke dag van de week, ook op feestdagen natuurlijk.
 
Bij een overlijden in het ziekenhuis zorgt het personeel voor een arts
Als uw naaste in het ziekenhuis is overleden, dan zorgt de verpleging van het ziekenhuis voor de eerste begeleiding. Als de arts is geweest, dan kunt u ons bellen op 0346-261636.
 
Uw naaste zal worden overgebracht naar het mortuarium van het ziekenhuis en daar verblijven totdat wij hem/haar overbrengen naar de gewenste locatie. Mocht uw naaste in de nacht zijn overleden, dan kunt u ons in de ochtend bellen, omdat het ziekenhuis de zorg voor het verblijf in de nacht zal overnemen.
 
Als u ons belt, zullen wij u het volgende vragen:
1. Waar is de overledene momenteel en waar mag hij/zij worden opgebaard (thuis of in een van onze uitvaartcentra of elders)?
2. In verband met de verzorging van de overledene: heeft u kleding klaarliggen en zijn er nabestaanden die bij de laatste verzorging zouden willen helpen?

Daarna maken wij een afspraak voor het zogenaamde 'regelgesprek' waarin wij de volgende stappen met u zullen bespreken.