Loenen aan de Vecht

Keizer Ottolaan 10
3632 BW
Loenen aan de Vecht

info@vandijkuitvaart.nl
0346-261636

In 2007 hebben wij uitvaartcentrum "De Oude Bank" in Loenen aan de Vecht in gebruik genomen. 
Deze is gevestigd in een voormalig bankgebouw aan de Keizer Ottolaan 10 te Loenen aan de Vecht.Het is mogelijk om in de zaal een herdenkingsdienst of familie-bezoeken te houden.Na de uitvaart kunt u er terecht voor het houden van een condoleance. Tijdens een familiebezoek of condoleance zorgen wij, als u dat wenst, voor koffie, thee, frisdrank, belegde broodje, cake...